Projekt ExchangeAbility powstał, żeby uświadomić młodych ludzi w kwestii tego z jakimi problemami borykają się na co dzień ich niepełnosprawni rówieśnicy. Oprócz tego celem ExchangeAbility jest pokazanie, że nie istnieją żadne bariery w przypadku chęci wyjazdu na studia zagraniczne czy aktywnego działania w organizacji studenckiej. Poprzez wdrażanie projektu ExchangeAbility chcemy pokazać, że wszyscy jako studenci jesteśmy tacy sami i nie powinny istnieć żadne limity dla osób niepełnosprawnych.