Przewodnicząca

ALEKSANDRA KULESZA

president.uni.lodz@esn.pl

 

Członek Zarządu ds. Finansów

ZUZANNA LECH

funds.uni.lodz@esn.pl

 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

KAROLINA JADCZAK

hr.uni.lodz@esn.pl

 

Członek Zarządu ds. Promocji

KLAUDIA POTAKOWSKA