ESN UŁ Łódź

Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pokój 0.8 
Poland

email:
esn@uni.lodz.pl
secretary@uni.lodz.pl

http://facebook.com/esn.ul