Dzień Kariery z Infosysem składał się z dwóch 3-godzinnych szkoleń oraz godzinnej przerwy, podczas której uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat możliwości podjęcia pracy lub stażu w firmie. Około 40 chętnych zebrało się na Wydziale Prawa i Administracji by wziąć udział w szkoleniach dotyczących aplikowania o pracę oraz przygotowania się na rozmowy kwalifikacyjne i savoir-vivre w biznesie.
 
Career Day with Infosys consisted of two 3-hour trainings and an hour-long break during which the participants could find out more about the possibility of work or having an internship at the company. About 40 people gathered at the Faculty of Law and Administration to take part in the trainings on applying for work and preparing for a job interview as well as savoir-vivre in business.