W ubiegłą sobotę (11.04) odbył się Las Erasmusa zorganizowany w pobliżu Grotnik, około 15 kilometrów od Łodzi. W projekcie wzięło udział 42 studentów programu Erasmus z Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki oraz 8 członków ESN. Autobus zabrał nas z Łodzi o 9:45, a na miejsce dotarliśmy o 10:30. Po instrukcjach udzielonych przez leśniczego rozpoczęliśmy sadzenie buków i dębów. Podzieliliśmy się na grupki, które zakończyły sadzenie drzewek do 12:45 (wliczając przerwę). Następnie wbiliśmy tablicę pamiątkową i wykonaliśmy zdjęcia grupowe. Później wszyscy udaliśmy się w długi marsz przez las do szkółki leśnej, w której odbyło się ognisko. Na jedzenie i odpoczynek poświęciliśmy godzinę, a na koniec wydarzenia zorganizowaliśmy także drużynowe przeciąganie liny. Wyjechaliśmy do Łodzi o 16:00, a na miejscu byliśmy już o 17:15.

Last Saturday (11.04) Erasmus Forest was held near Grotniki, about 15 kilometers from Łódź. 42 Erasmus students and 8 members of ESN participated in the project. Our bus left at 9:45 a.m. and arrived at destination at 10:30 a.m. After having received instructions, we could start planting oaks and beeches. Participants were devided into groups and finished planting almost 1000 saplings by 12:45 p.m. (including break). Later, information plaque was stuck into the ground and group pictures were taken. After that we marched through the forest to the place where we had a bonfire. We spent an hour on eating and having rest, at the end of the event pulling rope in teams was organised. We went back to Łódź at 4 p.m. and arrived by 5:15 p.m.