Last Sunday (15.03), Erasmus Hall organised by ESN UL was held in J. Korczak Children's Hospital in Lodz. We started at 2 p.m. with putting sketches on the walls, which were later filled with colours (Special thanks to students of Technical University of Łódź for their awesome ideas). At 6 p.m., a group of Erasmus students (about 60 - 70 volunteers) came to the hospital. There were so many people that painting was finished within hour and a half. None of the organisers of this event expected such an involvement of Erasmus students, therefore we want to thank for this once again. We should also mention fantastic atmosphere created by volunteers during painting. Everyone present there spent time not only having fun, but also helping other people. We hope that we will meet again soon and take part in another initiative like this. Reach higher! Go further! Go social!

W ubiegłą niedzielę (15.03) na jednym z oddziałów w Ośrodku Pediatrycznym im. J. Korczaka w Łodzi odbył się Erasmus Hall organizowany przez sekcję ESN UŁ. Malowanie rozpoczęli ok. godz. 14:00 studenci Politechniki Łódzkiej, którzy nanosili na ściany szkice rysunków, które później zostały wypełnione kolorami. O godzinie 18:00 na miejscu pojawiła się grupa licząca ok. 60, 70 ochotników, głównie studentów z zagranicy, dzięki temu malowanie można było zakończyć do ok. 19:30. Żaden z organizatorów w ESN UŁ nie spodziewał się tak dużego odzewu i zaangażowania w projekt ze strony Erasmusów za co chcielibyśmy jeszcze raz podziękować. Warto też wspomnieć o fantastycznej atmosferze panującej podczas malowania, chyba każdy z uczestników może powiedzieć, że bardzo dobrze się wtedy bawił, jednocześnie pomagając innym. Mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się na kolejnym wydarzeniu Sociala. Reach higher! Go further! Go social!