Event Escape Game miał na celu umożliwienie zagranicznym studentom spróbowania nowej, coraz bardziej popularnej rozrywki - escape rooms, w Łodzi specjalizuje się w niej Tkalnia Zabawek. Do udziału zgłosiło się 6 grup, każda z nich miała zostać zamknięta w pokoju pełnym ukrytych zagadek, które prowadzą uczestników do znalezienia klucza otwierającego drzwi wejściowe. Grupa ma 45 minut na odnalezienie oraz rozszyfrowanie zagadek i wydostanie się z pokoju. Studenci otrzymali 20-procentową zniżkę w ramach eventu. 
 
The Escape Game was an event that aimed to acquaint our foreign students with a lately trending form of spending free time - escape rooms. 6 teams enlisted to take part, each of them was locked in a room filed with hidden clues which led to finding the key to the room's door. They ad 45 minutes to find and figure out all the riddles as well as finding their way out of the room. The students received a 20-percent discount for the game.