On February 20th a final event of Orientation Weeks cycle was held - a Faculty Game. An organisation body led by Patryk Bączyk and Mateusz Osiecki prepared for Erasmus students a set of tasks, that the latter ones had to fulfill on 3 university's faculties: F. of Law & Administration, F. of Mathematics and Informatics and F. of Management. For each group, an oversee from ESN was assigned (that time the role was played by Asia Marcinkowska, Beata Ambroziak, Klaudia Mucha, Ania Kurzawa and Marta Kociak). After finishing fight against the tasks at one faculty, a team commenced their contest on next faculty and so on until the end. The winning group, under guidance of Asia Marcinkowska earned the maximum number of points. For their courage and resistance its members were awarded with some prizes.

W dniu 20 lutego odbył się finalny event Orientation Weeks, czyli Faculty Game. Ciało organizacyjne pod przewodnictwem Patryka Bączyka i Mateusza Osieckiego przygotowało dla Erasmusów szereg zadań, które ci ostatni mieli wykonywać na 3 wydziałach UŁ: WPiA, WZ oraz WMiI. Do każdej grupy przydzielony był jeden opiekun z ramienia ESN (tym razem role te przypadły Asi Marcinkowskiej, Beacie Ambroziak, Klaudii Musze, Ani Kurzawie oraz Marcie Kociak)Po zakończeniu walki z zadaniami na jednym wydziale, drużyna rozpoczynała zmagania na kolejnym i tak aż do końca gry. Zwycięskim zespół, kierowany przez Asię Marcinkowską, zdobył maksymalną liczbę punktów a za swoją odwagę i wytrwałość jego członkowie zostali nagrodzeni :))