As planned, we met at Magic Pub at 6:00pm. The ESN card was being sold at one of the tables while the other three were being used for holding the green decoration materials. The foreign students started showing up after 6:30pm. Around 7:00pm there was already a decent group gathered. Almost everyone participated in making his or her own masks and green accessories. I say “almost everyone” because there were some “smart alecks” who tried pawning off the manual work on other people.

We left Magic for the tram just after 8:00pm. We went to Biblioteka where we had a reservation. On the tram, the students were informed of the competition that would be taking place at the pub. The aim of the contest was to have a team of four individuals completely consume a five-litre pitcher of beer as fast as possible. The pitcher was hooked up to taps so each contestant had to fill his own mug with beer and drink it. Spilling one’s beer, filling one’s mug straight from the pitcher, and allowing others to join the team during the contest were all forbidden. Naturally, any prohibited behaviour resulted in the entire team’s disqualification. With great pleasure we’d like to inform that team ESN won the main prize in this contest.

A pub crawl was the initial plan for this event. We were supposed to go to OFF Piotrkowska and bars at Piotrkowska 79, but because the party goers were having an incredible time in Biblio, we decided to stay there and not go anywhere else. People slowly began heading home after midnight. This is when the event officially finished. From unofficial sources we know that the evening didn’t end for everyone at that moment and some people continued to party at other bars in Lodz. 

 

Zgodnie z planem spotkaliśmy się po 18 w pubie Magic. Przy jednym stoliku była prowadzona sprzedaż ESN CARD-a a na kolejnych trzech rozłożone zostały zielone materiały dekoracyjne. Po 18:30 zaczęli się schodzić zagraniczni studenci. Około godziny 19 była nas już spora grupa. Prawie każdy zaangażował się w tworzenie własnych masek i zielonych dodatków. Mówię, prawie każdy bo znalazły się "cwaniaczki", którzy chcieli zlecić prace manualne innym osobom.

 

Chwile po 20 wyszliśmy z Magica na tramwaj. Udaliśmy się do Biblioteki, gdzie mieliśmy dokonaną rezerwację. W tramwaju studenci zostali poinformowani o zawodach jakie odbędą się w pubie. Konkurs polegał to na tym, że czteroosobowe zespoły musiały w jak najszybszym czasie wyzerować pięciolitrowy dzban piwa. Dzban podłączony był do nalewaków a każdy uczestnik musiał kulturalnie napełnić kufel piwem i wypić. Zabraniane było rozlewanie, nabieranie piwa kuflem bezpośrednio z dzbana, dołączanie się uczestników w trakcie rywalizacji. Oczywiście każde niekulturalne zachowani powodowało dyskwalifikację całego zespołu. Niezmiernie miło poinformować, że drużyna ESN-u wygrała główną nagrodę w tym konkursie J.

 

Początkowe plany wydarzenia zakładały Pub Crawl - miała być Piotrkowska OFF, lokale przy Piotrkowskiej 79, jednakże z uwagi na fakt, że uczestnicy imprezy doskonale się bawili w Biblio postanowiliśmy tam zostać i się nie przenosić. Po północy pierwsze osoby zaczęły kierować się do domu. Oficjalnie właśnie wtedy zakończył się event. Z nieoficjalnych źródeł wiemy jednak, że nie dla wszystkich w tym momencie zakończył się wieczór. Część osób kontynuowało zabawę w innych łódzkich lokalach.