ESN UŁ

Jesteśmy organizacją studencką typu non-profit zajmującą się organizacją wydarzeń i projektów skierowanych w stronę osób studiujących w Polsce w ramach programu Erasmus i studentów lokalnych. Działamy przy Uniwersytecie Łódzkim i jesteśmy częścią europejskiej sieci ESN (Erasmus Student Network) (40 krajów, ponad 500 sekcji na uczelniach wyższych, ponad 14 000 wolontariuszy!).

Jesteśmy grupą kreatywnych i zaangażowanych ludzi starających się dążyć do perfekcji w przygotowywaniu projektów i organizowaniu wydarzeń związanych z promocją wymian studenckich. Naszym celem jest  integracja środowiska studenckiego z Unią Europejską.
Nasza działalność opiera się na pracy w grupach, w których wszyscy członkowie mają taką samą szansę i możliwość zdobywania doświadczenia a jedynym ograniczeniem jest ich własna kreatywność. Pozwala to na ogromne możliwości i rozwijanie swoich pasji!

Wartości Erasmus Student Network, to przede wszystkim pomoc oraz: jedność w różnorodności, różnorodność w jedności (wszyscy z różnych środowisk, ale mają jeden wspólny cel) , Studenci pomagają studentom (my z pasją angażujemy się w wolontariat), przyjaźń, szacunek, międzynarodowy wymiar życia (jesteśmy otwarci, odkrywamy nieznane, współpracujemy i łamiemy bariery). Miłość do Europy jako obszaru pokoju i wymiany kulturalnej (żyć i korzystać z bogactwa kulturowego Europy w najwyższym stopniu), otwartość z tolerancją ( możemy zrozumieć i zaakceptować innych i uczyć się od nich) , współpraca w integracji.