Przewodnicząca

Kamila Rusiecka
president.uni.lodz@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów

Julia Dolik
funds.uni.lodz@esn.pl

Członek Zarządu ds. Projektów

Michał Sielski
pm.uni.lodz@esn.pl