Przewodnicząca

Kamila Rusiecka

president.uni.lodz@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów

Julia Dolik

funds.uni.lodz@esn.pl

Członek Zarządu ds. Projektów

Michał Sielski

pm.uni.lodz@esn.pl