Przewodnicząca

Maria Plucińska
president.uni.lodz@esn.pl

Członek Zarządu ds. Finansów

Aleksandra Kulesza
funds.uni.lodz@esn.pl

Członek Zarządu ds. Projektów

Patrycja Niewińska
pm.uni.lodz@esn.pl

Członek Zarządu ds. Projektów

Olaf Warnecki
hr.uni.lodz@esn.pl