Są dosłownym przeniesieniem  tego, w co wierzymy, naszej misji i celów jako organizacji na akcje, których podejmują się sekcje i które stają się źródłem kolejnych możliwości, inspiracji, partnerstw czy kooperacji.  ESN skupia się na działaniu w sześciu obszarach:

 

Education & Youth

W naszym działaniu, to przede wszystkim wykorzystanie edukacji nieformalnej, która wspiera edukację pozaszkolną w celu zwalczania stereotypów oraz przygotowuje nas społecznie do aktywnego życia jako część społeczeństwa. To również profesjonalizacja działań oraz prowadzenie szkoleń, w wyniku czego zwiększamy umiejętności naszych członków.

ESN to organizacja, która zajmuje się edukacją na każdym poziomie działalności. Poziom lokalny to przede wszystkim edukacja wolontariuszy w temacie działania organizacji, rozwoju umiejętności miękkich, ale także rozwój studentów międzynarodowych np. poprzez realizację projektu Erasmus In Schools, w tym przypadku, edukujemy również lokalne społeczności wspólnie ze studentami z wymian. Poziom narodowy oferuje nieskończone możliwości rozwoju, zaczynając od ESN UPGRADE, skończywszy na powoływaniu konkretnych funkcji - koordynatorów, członków Zarządu czy Komisji Rewizyjnej. Education Officer zajmuje się wszystkim związanym z wymianami, współpracując z kilkunastoma lokalnymi Education Officerami, którzy bezpośrednio mają kontakt ze swoimi uczelniami. Poprzez organizację National Erasmus Games nie tylko promujemy zdrowy tryb życia, nasze aktywności bezpośrednio wskazują na to, jak powinniśmy się dobrze odżywiać czy w jaki sposób uprawiać sport. Poziom międzynarodowy organizuje niezliczone konferencje, zjazdy, ale również aplikuje o granty czy przygotowuje materiały, które później wykorzystujemy w edukacji naszych członków na pozostałych poziomach.

Poprzez współpracę z partnerami instytucjonalnymi, jednostkami takimi jak Komisja Europejska, uczelniami wyższymi, przedszkolami i szkołami, nie tylko "wykładamy" edukację. ESN jest kluczowym reprezentantem młodzieży, bierzemy udział w procesach, które ustalają kierunek działań wielu projektów i inicjatyw, w tym tego najważniejszego w naszej działalności - Programu Erasmus+. Tworzymy wytyczne, przekazujemy feedback, ustalamy strategię. Zajmujemy się więc wszystkim - począwszy od przygotowania, poprzez akcje i zbieranie wniosków, w celu utworzenia kolejnych podstaw do rozwoju.

Projekty i programy realizowane w ramach Education & Youth:

 

Culture

Pod tym pojęciem kryje się wiele znaczeń. Kultura obejmuje wiele systemów wartości, dzieł i dóbr. Bywa charakterystyczna dla danego regionu, państwa czy grup ludzi.

W ESN staramy się promować kulturę poprzez różne aktywności - organizujemy spotkania dla studentów międzynarodowych, razem odwiedzamy lokalne restauracje, teatry czy spotykamy się na nocach filmowych. Uczymy się również języków, wspólnie zasiadamy do stołów. Promujemy miasta oraz uniwersytety, w których się uczymy.

Unia Europejska ogłosiła 2018 rok Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem ERDK jest współpraca na rzecz ochrony, zachowania, ponownego wykorzystania, rozwoju i promocji dziedzictwa Europy. A także pokazanie dziedzictwa kulturowego w całej jego różnorodności, materialnej i nie, jako dorobku przeszłych pokoleń, który bardzo mocno wpływa na naszą teraźniejszość.

Program ESN realizowany w ramach m.in. promocji kultury to Mov’in Europe - https://www.esn.pl/en/movin-europe oraz https://movineurope.esn.org/

 

Skills & Employability

Pod tym pojęciem kryją się wszystkie cechy i umiejętności, które są kluczowe w znalezieniu pracy oraz jej utrzymaniu. To również świadomość i umiejętność wyznaczania jasnych, realistycznych celów w karierze zawodowej, a wszystko po to, aby być usatysfakcjonowanym ze swojej profesji.

Jak to jest, że wolontariusze z naszej organizacji pracują, studiują, a dodatkowo cały swój wolny czas poświęcają ESN? Każdy z nas rozwija się w organizacji zarówno indywidualnie jak i grupowo. Kształtujemy w sobie umiejętności zarządzania zasobami, przede wszystkim umiejętność efektywnego zarządzania sobą w czasie. Pracujemy w dynamicznym, młodym zespole, o zróżnicowanym tle kulturowym i społecznym. Brzmi jak oferta pracy? W taki sposób opisałbym nic innego jak właśnie ESN!

Nasza organizacja stawia przed nami takie same wymagania pracy jak niejedna firma. W wyniku czego, nasi członkowie są w lepszym stopniu przygotowani do podjęcia się pełnoetatowej pracy. Co więcej, są świadomi swoich kompetencji i nie boją się mówić o swoich wymaganiach co do pracodawcy. ESN kształtuje umiejętności niezbędne do objęcia kluczowych pozycji w firmach, czy do podejmowania wyzwań takich jak prowadzenie własnej działalności.

To proste, ESN uczy nas wiele, czas podzielić się tym z resztą świata.

Program ESN realizowany w ramach Skills & Emploability:

 

Health & Well-being

Pojęcie to obejmuje doświadczanie przez człowieka pozytywnych emocji, niski poziom szkodliwych nastrojów, a także wysoki poziom zadowolenia z życia. Wywodzi się z psychologii pozytywnej, która jako część dyscypliny psychologii koncentruje się zagadnieniu związanym z zaletami człowieka i możliwością ich doskonalenia. Z poczuciem dobrostanu bezpośrednio wiąże się pojęcie optymizmu, stanowiące istotny zasób osobisty, który wpływa na zdrowie, samopoczucie, a także sukcesy życiowe.

Pod tym motywem kryją się pojęcia takie jak aktywności sportowe, zdrowe odżywianie, wysoki poziom wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Innymi słowy - wszystko to, co wpływa na nasze samopoczucie w sposób pozytywny.

Aktywności sportowe oraz odpowiednia dieta są niezwykle ważne dla studentów międzynarodowych. Zmieniając swoje miejsce zamieszkania często zmuszeni są do całkowitej zmiany swoich nawyków żywieniowych, nowy kraj nie oferuje znanych im produktów, a życie pomiędzy uczelnią, a podróżami nie sprzyja regeneracji sił czy poprawie kondycji. To nie wszystko, w przypadku Polski w większości dużych miast dochodzą do tego spore zanieczyszczenia powietrza.

Balans, pomiędzy życiem prywatnym, a ESN to kolejny problem. Aktywności H&W mają na celu nie tylko usuwanie negatywnych efektów pracy w organizacji czy wymian studenckich, ale przede wszystkim edukowanie nas samych o potencjalnych zagrożeniach. Zwiększając swoją wiedzę w tematyce H&W automatycznie wpadniemy na genialne pomysły implementacji tej cause w życiu sekcji, aż wreszcie w naszym życiu.

Projekty i programy realizowane w ramach Health & Well-being:

 

Social Inclusion

➡Czym jest inkluzywność?

Inkluzyjny oznacza "łączący" lub "obejmujący jakąś całość"; w tym "przeznaczony dla wszystkich". Jest to zdecydowanie słowo klucz ESNowych działań związanych z włączeniem społecznym.

➡Jaki jest cel Social Inclusion?

ESN dąży do mobilności opartej na równości i na potrzebach każdej osoby. Aby osiągnąć ten cel, ESN opracował własne programy i projekty na ten temat, podnosząc świadomość międzynarodowych studentów i przekształcając ich w bardziej aktywnych obywateli. Projekty i programy realizowane w ramach Social Inclusion to:

Obchodzimy również Social Inclusion Days, podczas których integrujemy studentów międzynarodowych z lokalnymi społecznościami i pracujemy nad lepszym i bardziej zrównoważonym światem. Dążymy również do tego aby każde zjazdy i aktywności na poziomie narodowym były dostosowane do celów zrównoważonego rozwoju oraz dostępne dla wszystkich.

 

Environmental Sustainability

Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

ESN od (już) ponad 10 lat zajmuje się tematyką środowiska, bo przecież, jednym z zagadnień, którym zajmuje się m.in. projekt SocialErasmus jest właśnie środowisko. Wydarzenia takie jak Las Erasmusa w sposób bezpośredni przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększeniem przestrzeni zielonych w Polsce.

Podczas zjazdów już od jakiegoś czasu możecie zauważyć wprowadzenie pewnych rozwiązań, które redukują ilość produkowanych odpadów. Sekcje decydują się na zakup koszy na segregację do swoich biur, a szkoleniowcy wtórnie wykorzystują swoje materiały.

Digitalizacja naszych projektów i aktywności ma również wpływ na redukcję ilości drukowanych dokumentów.

Projekty i programy realizowane w ramach Environmental Sustainability to: