Misja, wizja i wartości

Wizja i misja Erasmus Student Network zostały omówione i zatwierdzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w Utrechcie marca 2009.

Wizja

Wzbogacenia społeczeństwa poprzez kontakty z międzynarodowymi studentami. 

Misja

ESN jest kluczową organizacją studencką promującą szkolnictwo wyższe w Europie. Oferujemy możliwości zrozumienia kulturowego i rozwoju osobistego w ramach zasady SHS - studenckiej samopomocy .

Wartości

Wartości Erasmus Student Network, to przede wszystkim pomoc oraz: jedność w różnorodności, różnorodność w jedności (wszyscy z różnych środowisk, ale mają jeden wspólny cel) , Studenci pomagają studentom (my z pasją angażujemy się w wolontariat), przyjaźń, szacunek, międzynarodowy wymiar życia (jesteśmy otwarci, odkrywamy nieznane, współpracujemy i łamiemy bariery). Miłość do Europy jako obszaru pokoju i wymiany kulturalnej (żyć i korzystać z bogactwa kulturowego Europy w najwyższym stopniu), otwartość z tolerancją ( możemy zrozumieć i zaakceptować innych i uczyć się od nich) , współpraca w integracji.