Discover Europe 2016 to już XIII edycja największego ogólnoeuropejskiego konkursu fotografii studenckiej, w tym roku rozpoczyna się on 14 marca i będzie trwał do 24 kwietnia.

Idea konkursu opiera się na możliwości pokazania poprzez zdjęcia piękna Europy, jej tradycji i zwyczajów, dzielenia się doświadczeniami z podróży czy też wszelakich wyjazdów na wymiany zagraniczne. Jednym z założeń jest również nawiązanie dialogu międzykulturowego między studentami polskimi i zagranicznymi oraz wspieranie aspirujących, młodych fotografów.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych zdjęć w trzech kategoriach (Citizen of Europe; My Europe, my Home; Surprise me Europe), czym co roku zajmuje się jury.

Etapy regionalne organizowane są w 2 regionach w Polsce (północnym i południowym) oraz jednym - ogólnoeuropejskim. Grupy projektowe angażują studentów różnych uczelni w organizację promocji Konkursu wśród lokalnej społeczności podczas Dni Promocyjnych. 

Uroczysta Gala Finałowa odbędzie się w czerwcu, natomiast Gale Regionalne w maju. Wtedy odbywają się podsumowania oraz wręczenie nagród laureatom.

Więcej info na stronie: www.discovereurope.esn.pl