Cykl warsztatów mających na celu promocję różnorodności zarówno językowej jak i kulturowej. Program polega na zabieraniu Erasmusów do różnych szkół i przedszkól (publicznych, prywatnych) w celu poznania przez młodszych innych kultur, zwyczajów, języka. Potrzebne są trzy czynniki do przeprowadzenia wyjścia - placówka chętna do współpracy, Erasmus chętni do propagowania swojego kraju oraz członek ESNu, który pełni rolę tłumacza (szczególnie ważna rola przy wizytach w przedszkolach).