Erasmus Student Network (ESN) to największe stowarzyszenie studentów w Europie. Został założony 16 października 1989 r. i został legalnie zarejestrowany w 1990 r. do wspierania i rozwijania wymiany studentów.

Jesteśmy obecni w ponad 1000 szkół wyższych z 41 krajów. Sieć stale się rozwija i rozszerza. Mamy około 13 000 aktywnych członków, którzy w wielu sekcjach są wspierani przez tak zwanych buddies, którzy głównie opiekują się zagranicznymi studentami.

W ten sposób ESN angażuje około 40 000 młodych ludzi co roku oferując swoje usługi około 350 000 studentom zagranicznym.

STUDENTS HELPING STUDENTS