Wielonarodowy projekt, który powstał w 2010 roku. Główne cele to:
  • Tworzenie ESN bardziej dostępnego dla niepełnosprawnych studentów na wszystkich poziomach jego działalności
  • Zwiększenie liczby studentów niepełnosprawnych udających się na wymianę
ExchangeAbility wzbogaca międzynarodowe doświadczenie studentów poprzez organizację wydarzeń wskazujących problemy oraz metody ich rozwiązywania. Dzięki projektowi studenci stają się bardziej świadomi i empatyczni.
 
Nasze wydarzenia w ramach programu ExchangeAbility:
 
- Silent Disco
- Dinner in the Dark
- Blind Museum
- Lekcje języka migowego
- Lekcje czytania alfabetu Braille'a
- Erasmus Date Auction
 
Adres oficjalnej strony projektu: http://exchangeability.eu/
 
Aplikacja z użytecznymi informacjami dla osób niepelnosprawnych wyjeżdżających na studia Eramsus: :https://mapped.eu/
 
Aktualności o projektach międzynarodowych: https://activities.esn.org/