ExchangeAbility to wielonarodowy projekt, który powstał w 2010 roku.

Główne cele to:

  • Tworzenie ESN bardziej dostępnego dla niepełnosprawnych studentów na wszystkich poziomach jego działalności
  • Zwiększenie liczby studentów niepełnosprawnych udających się na wymianę
 

ExchangeAbility wzbogaca międzynarodowe doświadczenie studentów poprzez organizację wydarzeń wskazujących problemy oraz metody ich rozwiązywania. Dzięki projektowi studenci stają się bardziej świadomi i empatyczni. Co więcej, ESN stara się zapewnić warunki oraz możliwości dla studentów z niepełnosprawnościami do aktywnego uczestniczenia w studenckim życiu, jednocześnie zwiększając świadomość lokalnej społeczności w tym temacie.

Przydatne informacje i strony internetowe:

  • ESN ExchangeAbility Project (międzynarodowa strona projektu)
  • MappED! (Celem  projektu MappED jest zapewnienie odpowiednich warunków dla studentów niepełnosprawnych, aby mogli uczestniczyć w programie Erasmus+, zapewniająć im niezbędne narzędzia,aby byli lepiej poinformowani o swoich prawach, procedurach i wszelkiej pomocy, jaka im przysługuje)