Wszystkie informacje na stronie: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-2022-23

 

Zasady rekrutacji 2022/23

Zasady rekrutacji na częściowe studia za granicą – wyjazdy studentów w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

II etap rekrutacji – złożenie wniosku online w systemie USOSweb w terminie:

1.02.2022 od godziny 12.00 – 24.02.2022 do godziny 12.00.

II etap rekrutacji – na wydziałach

 24.02.2022 - 11.03.2022

Rekrutacja studentów/doktorantów UŁ na wyjazdy na częściowe studia w ramach programu Erasmus+ i Edukacja na rok 2022/23

Zasady rekrutacji na częściowe studia za granicą 2022-23

Planowany kalendarz rekrutacji na rok 2022/23

I etap – złożenie wniosku w USOSweb od 1.02.2022 od godz. 12:00 (w południe) do 24.02.2022 do godz. 12:00 (w południe)

II etap – prowadzony na wydziale od 24.02.2022 do 11.03.2022;  szczegółowe informacje nt. drugiego etapu udziela Koordynator lub będą zamieszczone na stronie macierzystego Wydziału studenta UŁ

Ostateczne wyniki rekrutacji będę podane najpóźniej w dn. 17.03.2023 w USOSweb na koncie studenta w części Dla Studenta/Wymiana studencka/Wyjazd

Ogólnouniwersyteckie spotkania informacyjne dot. wyjazdów i rekrutacji odbędą się w dniach
09.02.2022 o godz. 10:00 (w jęz. polskim)
10.02. 2022 o godz. 10:00 (w jęz. angielskim)

i będzie prowadzone przez pracowników BWZ.

Prezentacja ze spotkania 09.02.2022

Link do spotkania w jęz. polskim – 09.02.2022, godz. 10:00

Link do spotkania w jęz. angielskim – 10.02.2022, godz. 10:00

Wydziały UŁ mogą organizować dodatkowe spotkania informacyjne dedykowane dla studentów danego wydziału.

Wydziałowe spotkanie informacyjne Erasmus na Wydziale Zarządzania – 9.02.2022 godz. 17:00

Departmental Erasmus meeting at the Faculty of Management – 10.02.2022, 17:00
 

Więcej informacji o I etapie rekrutacji

Student UŁ zainteresowany wyjazdem na częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ lub Edukacja (6 uczelni partnerskich w Norwegii) w roku akademickim 2022/23, może ubiegać się taki wyjazd poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego w USOSweb do 24/02/2022 do godz. 12:00 (w południe). W przygotowanym wniosku student określa 2-3 uczelnie, do których chce wyjechać na mobilność oraz uzupełnia wymagane pola w tym CV, list motywacyjny w jęz. polskim i obcym, argumentując chęć wyjazdu do wskazanych uczelni. W tym celu należy zalogować się do USOSweb, wybrać zakładkę Dla studenta, wymiana studencka, oferty wyjazdów i wybrać swój wydział. Po wyborze macierzystego wydziału pojawi się wykaz ofert wyjazdów do uczelni partnerskich z informacją o nazwie uczelni zagranicznej, poziomie studiów, liczbie miejsc i dziedzinie akademickiej, której dotyczy dana oferta. 

W przypadku wyjazdów z Wydziału Filologicznego UŁ wykaz ofert wyjazdów do zagranicznych uczelni w ramach programu Erasmus+ w USOSweb znajduje się w następujących jednostkach:
Katedra Dramatu i Teatru – fil. polska, dziennikarstwo, bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo
Zakład Pragmatyki – fil. angielska, hiszpańska, romańska i italianistyka
Zakład Literatury Niemieckojęzycznej – fil germańska, słowiańska, rosyjska, klasyczna.
Studentów innych programów studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym UŁ, którzy są zainteresowani mobilnością Erasmus+, prosimy o kontakt z Koordynatorami Wydziałowymi w celu uzyskania informacji dot. dostępności ofert wyjazdów w USOSweb.

W Usosweb, w zakładce wymiana studencka, oferty wyjazdów znajduje się jednostka „Uniwersytet Łódzki”, w której będą udostępnione oferty dla wszystkich studentów UŁ, zainteresowanych problematykę gender studies.

Student może złożyć 1 wniosek w USOSweb w ramach macierzystego Wydziału na UŁ (jednostki w przypadku Wydz. Filologicznego) oraz dodatkowo 1 wniosek w ramach jednostki „Uniwersytet Łódzki”, jeśli będzie potrafił uzasadnić zainteresowanie problematyką gender studies.

Więcej informacji o II etapie rekrutacji

II etap: prowadzony na wydziale od 24.02.2022 do 11.03.2022, możliwe będą dodatkowe rozmowy ze studentami przez MS Teams, weryfikacja deklarowanego poziomu jęz. obcego. Szczegółowe informacje dot. II etapu udziela Koordynator Wydziałowy lub będą zamieszczone na stronie macierzystego Wydziału studenta.

W drugim etapie będą pobierane z Dziekanatu średnie ocen dla studentów, którzy złożyli wniosek w USOSweb.

Ostateczne wyniki rekrutacji powinny być widoczne na koncie studenta w USOSweb najpóźniej w dn. 17/03/2022. Zakwalifikowany na wyjazd student musi niezwłocznie uzupełnić kilka informacji dot. wyjazdu w USOSweb w zakładce wyjazdy, które po zatwierdzaniu przez Koordynatora można wygenerować w postaci Zgłoszenia kandydata na wyjazd. Dokument można pobrać i wydrukować dopiero wtedy jak w USOSweb, w zakładce wyjazdy w polu „etap kwalifikacji” widnieje informacja „zatwierdzony”.

Zgłoszenie należy pobrać, podpisać i niezwłocznie przekazać do Koordynatora Wydziałowego do 17/03/2022.
Dodatkowo studenci III roku studiów licencjackich, którzy zostaną zakwalifikowani na wyjazd na I roku studiów II stopnia są proszeni o przesłanie do Wydziałowego Koordynatora zobowiązanie o kontynuacji studiów na kolejnym cyklu na Wydziale, z którego został przyznany im wyjazd.