Wszystkie informacje znajdziecie na: https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/po-powrocie-201819-2

 

Student w umowie podpisywanej przed wyjazdem (pkt 6.5 umowy), zobowiązuje się do przedstawienia po powrocie z wymiany dokumentów potwierdzających zrealizowany okres studiów w uczelni zagranicznej.

Najważniejszym dokumentem (do rozliczenia się z BWZ) jest oryginalne potwierdzenie pobytu (tzw. confirmation), które musi być uzyskane przez studenta w International Relations Office w uczelni zagranicznej przed powrotem do Polski. Dokument ten musi być oryginalny z podpisem i pieczęcią ze strony uczelni zagranicznej. Różnica pomiędzy końcową datą na confirmation a datą wystawienia tego dokumentu nie może być większa niż 3 dni.

Uwaga – minimalny okres pobytu za granicą na studiach wynosi 3 miesiące (90 dni). Krótszy pobyt skutkuje koniecznością zwrócenia całego grantu.