Przewodnicząca

Karolina Wolska
 

 

Wiceprzewodnicząca

Aleksandra Kulesza

 

 

Członek Zarządu ds. Promocji

Klaudia Potakowska

 

 

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

Arina Mandrychenko

 

 

Członek Zarządu ds. Finansów

Klaudia Szarowska