Przewodnicząca

Karolina Wolska

Wiceprzewodnicząca

Aleksandra Kulesza

Członek Zarządu ds. Promocji

Klaudia Potakowska